IK-mat

Komplett papirløst IK-Matsystem utviklet i Norge

Lubeco har utviklet et IK-Matsystem med HACCP som forenkler hverdagen, frigjør tid og gjør det enkelt å følge opp.


• Med IK-MatApp på kjøkkenet har man til enhver tid kontroll på alle daglige gjøremål.
• Ingen oppstarts gebyr
• Alt gjøres via mobil eller nettbrett, ingen papirer/permer.
• Daglig varsel av gjøremål
• Alle skjemaer og oppgaver signeres elektronisk.
• IK-Matansvarlig i bedriften kan logge seg inn når og hvor somhelst for å kunne følge opp.
• Chat og telefonsupport

 

Trenger dere hjelp til å få på plass og dokumentert de nødvendige rutinere?
Kan vi tilby:
• Kartlegging av kjøkkenet:HACCP-systemet med flytskjema og fareanalyse, sjekklister, aktuelle rutiner og renholdsplan. Inkludert grundig opplæring av hele personalet.
• Oppfølgingsbesøk: Revisjon med gjennomgang av rutiner, sjekklister avviksrapporter, temperaturmålinger og uttak avrenholdsprøver.
• Hygienesupport: Din næringsmiddelteknolog er enkelt tilgjengelig. Har du spørsmål, kontakt oss på tlf: 64 80 10 00 eller e-post: info@lubeco.no


Som et supplement til våre hygieneavtaler. Eller for deg som ønsker mer kunnskap og kompetanse.
Kan vi tilby:
• Hygienekurs for hele personalet - Basisopplæring i Næringsmiddelhygiene som passer for alle som håndterer næringsmidler på restauranter, kafeer, storkjøkken og lignende.
• HACCP kurs - Kurset passer for de som har ansvaret for egenkontroll og HACCP på restauranter, kafeer, kantiner, barnehager med mer.
• Oppvaskkurs - Kurs for personalet i oppvasken, for å øke personalets kompetanse, økonomisk gevinst ved riktig bruk og god utnyttelse av den enkeltes arbeidstid.

 

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×