Kurs og aktuelle datoer

Nye kurs våren 2018

Ønsker du å delta? Meld deg på via e-post til info@lubeco.no 
Kursene blir av erfaring fort fylt opp, så her er det førstemann til mølla prinsippet som gjelder.
Påmelding er bindende. Alle som deltar får kursbevis.

Påmelding til våre kurs gjøres til e-post info@lubeco.no eller tlf 64 80 10 00

 

HoReCa - Rene Rutiner 

Mattilsynet fører tilsyn med virksomheter som produserer, bearbeider og selger mat. Den skal være helsemessig trygg, og i samsvar med hygieneregelverket. Virksomhetene har selv ansvaret for å følge regelverket. Har du og dine ansatte kunnskap nok til å holde gode hygienerutiner som godkjennes av mattilsynet? Vi kan hjelpe deg med tips, råd og veiledning!

Mandag 16. april kl. 12:00-16:00, sted: Opland Burger, Østbanehallen

 • Mattrygghet
 • Personlighygiene
 • Hvorfor er ren oppvask viktig
 • Mikrobiologi
 • Renhold
 • IK-mat
   

Kr. 990 per pers inkl. servering

 

Barnehagekurs - Rene rutiner i barnehagen

Vi inviterer deg til kurs for å lære om temaer som mikrobiologi,
personlig hygiene, smittekilder og kjøkkenhygiene / IK-Mat.
Kurset setter fokus på trygg mat og gode rutiner i barnehagen.
Er rutinene i din barnehage gode nok ved sykdomsutbrudd
og tåler dere en kontroll fra Mattilsynet?

Tirsdag 24. april kl. 10:00-14:00, sted Lubeco AS, Kjeller

 • Mattrygghet
 • Personlighygiene
 • Renhold
 • Mikrobiologi
   

Kr 990,. per pers for ikke kunder

Kunder gratis, bet. Kun kr 190 for lunsj

 

 

 

 

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×