Kursmuligheter

Trenger du eller dine ansatte kurs?  Ta kontakt med oss på info@lubeco.no eller tlf 64 80 10 00 for ett uforpilktende tilbud

 

 

 

Barnehager

Rene Rutiner i Barnehagen

Kurset setter fokus på trygg mat og gode rutiner i barnehagen, temaer som gjennomgås er blant annet:

Personlig hygiene, smittekilder, kjøkkenhygiene

 

Trygg mat og smittevern

Serveres det trygg mat i din barnehage og har dere kunnskap om smittevern?

Kurset er tilpasset barnehageansatte og vil ta for seg tiltak som reduserer smittefaren og sykefraværet på barn og ansatte

Etter kurset vil deltagerne ha kunnskap om:

De vanligste matforgiftningsbakteriene og hvordan de oppstår, rutiner for servering av trygg mat, IK-Mat og noe Haccp,

Hygienetiltak for å unngå smitte

 

Restauranter

Hygienekurs for hele personalet

Basisopplæring i Næringsmiddelhygiene som passer for alle som håndterer næringsmidler på

restauranter, kafeer, storkjøkken og lignende.

 

HACCP kurs

Kurset passer for de som har ansvaret for egenkontroll og HACCP på restauranter, kafeer,

kantiner, barnehager med mer.

 

Oppvaskkurs

Kurs for personalet i oppvasken, for å øke personalets kompetanse, økonomisk gevinst

ved riktig bruk og god utnyttelse av den enkeltes arbeidstid.

 

 

 

 

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×