REACH

Lubeco er oppdatert på EU's nye kjemikaliregelverk, REACH, som står for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier. Vi jobber for å møte de nye kravene på best mulig måte, og i dette arbeidet støttes av IIH (Branschföreningen för Industriell och Institutionell Hygien)

Målet med REACH er å bruke produkter mere trygt for helse og miljø. REACH driver en utvikling der mere informasjon om egenskapende til utvikling av kjemikalier og deres bruk bør utvikles.Det vil få store konsekvenser for alle aktører i forsyningskjeden (produsenter, importører, brukere etc) og krever samarbeid mellom dem.
Kjernen til REACH er at alle kjemikalier skal registreres i det europeiske kjemikaliebyrådet , ECHA. Pre-registrerte stoffer kan forlenge registreringsfristene fra 2010-2018 avhengi av volumet de er produsert i. Høye volumer og særlig farlig stoffer skal registreres først.
Det er alle rene kjemiske stoffer / forbindelser som skal registreres, og således ikke fremstilt av blandinger av flere stoffer. Men har stoffer i produkter eller blir tatt opp til EU markedet for å bli registrert. Produsenten av ingrediensene eller Buy's produkter til EU er ansvarlig for de respektive ingrediensene som er registrert.

Vi vil forsikre våre kunder om at vi arbeider aktivt for å møte de utfordringer REACH innebærer.

Vår rolle på dette stadiet er å sikre at alle stoffer forhåndsregistreres hos vår leverandør. Våre sikkerhetsdatablader blir kontinuerlig oppdatert etter nye regler.

Kontaktperson
Helena Petterson
0506-48911
helena.petterson@cleano.se

 

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×