CLP

Nya farosymboler för märkning

Från och med 1 juni 2015 gäller en ny faromärkning enligt CLP/GHS förordningen. Alla farliga kemiska produkter ska kännas igen med samma märkning (faropiktogram) för att underlätta för de som kommer i kontakt med produkterna. På sikt ska den nya märkningen gälla i hela världen.
En stor synlig förändring med ändringarna är att de orange symbolerna ersätts av rödvita faropiktogram och ny skydds- och riskinformation. Denna faromärkning har under våren börjat dyka upp på våra produkter och nya säkerhetsdatablad uppdateras löpande. Under en övergångsperiod fram till och med 31 maj 2017 kommer det finnas produkter med både orange och vit bakgrund.
 
För professionella användare innebär den nya faromärkningen inga större förändringar för de produkter som tidigare bedömt som frätande. Men för produkter som bedömt som hälsoskadliga eller irriterande, finns det fler skillnader. Läs därför noggrant igenom den nya informationen och säkerställ att du har rätt skyddsutrustning.
 
Aktuella säkerhetsdatablad kan du ladda hem från Disktekniks e-handel samt i länken direkt i följesedeln.
 
Nedan är exempel på nya CLP-märkningar och tidigare märkning.

CLP Exempel

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×