Nyheter

Informasjon hentet fra Folkehelseinstituttet sine hjemmesider:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/#hvordan-forebygge-smitte

 

Hvordan forebygge smitte?

Sykdommen COVID-19 smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte.

Fakta om koronavirus: Smittemåte
Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Rådene nedenfor er gode råd for forebygging av smitte, uavhengig av om du er syk eller frisk.

 

Håndvask

 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting / nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit: virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Klesvask og rengjøring

 • I husholdninger der det ikke er bekreftet smitte med koronavirus kan renhold utføres som vanlig. Vanlige renholdmidler kan benyttes.
 • I husholdninger der det er påvist smitte og isolering i hjemmet er aktuelt, se "Råd til pasienter som isoleres i hjemmet"

Andre forebyggende råd

 •  Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested/skole/barnehage. 
 • Unngå å besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.
 • Begrens håndhilsning, kyssing og klemming – dette kan redusere overføring av smitte. 
 • Hold minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig. Det inkluderer å begrense kontakt med andre, deltagelse i fritidsaktiviteter, restaurantbesøk osv. der det er mulig.
 • Unngå å ta offentlig transport dersom mulig. Unntak gjelder for personer med kritiske samfunnsfunksjoner som skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.
 • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen
 • Det anbefales ikke bruk av munnbind for friske personer utenfor helsetjenesten.Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×