Trombac grovr.m/ desin2x5,1 kg

Artikkelnr 103905

Trombac grovr.m/ desin2x5,1 kg

Artikkelnr 103905Beskrivning

Rengjøringsmiddel med bakteriedrepende effekt.
 
Beskrivelse:
Trombac er en flytende alkalisk rengjøringsmiddel med bakteriedrepende effekt. Produktet er beregnet på rengjøring og desinfisering i matindustrien, catering, hotell og restaurant og har gode avfettings- og oppløsningsegenskaper på vanskelig skitt. Den kan brukes til maskiner og redskaper, kjøleskap og frysere, sanitærutstyr, dusj og vaskerom. Produktet er testet og godkjent i henhold til europeiske standarder for desinfeksjonsmidler - EN 1040, EN 1276, EN 1650 og EN 14476. Sterke alkaliske rengjøringsmidler kan skade gulv i linoleum, gummi, naturstein eller klinker, derfor er det veldig viktig å raskt tørke ut søl og å skyll grundig.
 
Bruksanvisning:
3 dl til 10 L vann, dvs. 3% løsning. For sikker desinfisering, sørg for at doseringen ikke er mindre enn 3% og alltid la arbeidsløsningen virke i minst 5 minutter for bakteriedrepende effekt. Anbefalt driftstid for gjærsopp er 15 min. Varmt vann gir best resultat. Skyll grundig med vann etter rengjøring
 
Egenskaper:
Holdbarhet: 2 år under angitte forhold.
Innholdl: Isotridecanol, etoksylert, Didecyldimetylammoniumklorid, Alanin, N,N-bis(karboksymetyl)-, trinatriumsalt, Propan-2-ol, Natriumkarbonat, Natriummetasilikat
pH: Bruksløsning ca 11
Sikkerhet: H318 Gir alvorlig øyeskade. H400 Meget giftig for liv i vann. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Se HMS-datablad for mer informasjon.
 
Artikkelinformasjon:
Artikelnr: 103905 Grovrent Trombac med desinfisering
Navn Pakning: Trombac Desinfektion
Kildesortering: Rengjort forpakning sorteres som plast

More info

Vil du handle her?

Vår trivelige kundtjänst hjelper deg å besvare dine spørsmål.

Trenger du hjelp?

Vår trivelige kundetjeneste hjelper deg å besvarer dine spørsmål.

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×