Easy Bath 6x0,5 L

Artikkelnr 101521

Easy Bath 6x0,5 L

Artikkelnr 101521

Forpakkning: 6 st/frpBeskrivning

Miljømerket Sanitetsrent
 
Beskrivelse:
Surt rengjøringsmiddel for sanitærområder. Fjerner smuss, kalk og fett. Med Easy Bath er overflater av emalje, porselen, glass, plast og rustfritt stål skinnende rent, og motvirker oppbygging av kalk. RTU, "Klar til bruk"

Bruksanvisning:
Spray produktet på overflaten som skal rengjøres. Tørk av med en fuktig klut. For tørket overflater, la det tørke en stund før du tørker av. Unngå langvarig kontakt med tre, aluminium eller porøse overflater. Husk å ikke overdosere.
 
Egenskaper:
Lett å påføre, Lett å fylle på
Holdbarhet: 2 år under angitte forhold
Innhold: Sitronsyre, Propan-2-ol, Alkoholetoksylat, C10, Melkesyre, Natriumlauryletersulfat, Etanol, Alkylpolyglykosid C8-10, Parfyme
pH: 2,1
Sikkerhet: Gir alvorlig øyeskade, P280 Benytt vernebriller / ansiktsskjerm. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Se HMS-datablad for mer informasjon

Artikkelinformasjon:
Artikelnr: 101521, Easy Bath er miljømerket Bra Miljøvalg. Lisensnummer 1-2014-0085-7
Navn Pakning: Easy Bath
Kildesortering: Rengjort forpakning sorteres som plast.
Øvrig informasjon:  Produktet inngår i serien Easy, som totalt består av 7 produkter «RTU» Klar til bruk, + refill til enkelte produkter.

More info

Vil du handle her?

Vår trivelige kundtjänst hjelper deg å besvare dine spørsmål.

Trenger du hjelp?

Vår trivelige kundetjeneste hjelper deg å besvarer dine spørsmål.

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×