Easy Bath Refill 1ltr

Artikkelnr 101525

Easy Bath Refill 1ltr

Artikkelnr 101525

Forpakkning: 1 st/frpBeskrivning

Miljømerket Sanitetsrent
 
Beskrivelse:
Et høykonsentrert surt rengjøringsmiddel for sanitærområder. Refill for etterfylling av Easy Bath. En flaske er nok til 10 Easy Bath-sprayflasker som fjerner smuss, kalk og fett. Med Easy Bath er overflater av emalje, porselen, glass, plast og rustfritt stål skinnende rent, og motvirker oppbygging av kalk.

Bruksanvisning:
Fyll måleinstrumentet med konsentrat og hell i sprøyteflasken. 100 ml Easy Bath Refill, to doseringsmål, er tilstrekkelig for 500 ml bruksoppløsning. Fyll med vann, og produktet er nå klart til bruk. Spray produktet på overflaten som skal rengjøres. Tørk av med en fuktig klut. For tørket overflater, la det tørke en stund før du tørker av. Unngå langvarig kontakt med tre, aluminium eller porøse overflater. Husk å ikke overdosere.
 
Egenskaper:
Lett å påføre, Lett å fylle på
Holdbarhet: 2 år under angitte forhold
Innhold: Sitronsyre, Propan-2-ol, Alkoholetoksylat, C10, Melkesyre, Natriumlauryletersulfat, Etanol, Alkylpolyglykosid C8-10, Alanin, N,N-bis(karboksymetyl)-, trinatriumsalt, Parfyme
pH: 2,1
Sikkerhet: H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Irriterer huden. P280 Benytt vernehansker / vernebriller / ansiktsskjerm. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
Se HMS-datablad for mer informasjon

Artikkelinformasjon:
Artikelnr: 101525, Easy Bath Refill er miljømerket Bra Miljøvalg. Lisensnummer 1-2014-0087-2
Navn Pakning: Easy Bath Refill
Kildesortering: Rengjort forpakning sorteres som plast.

More info

Vil du handle her?

Vår trivelige kundtjänst hjelper deg å besvare dine spørsmål.

Trenger du hjelp?

Vår trivelige kundetjeneste hjelper deg å besvarer dine spørsmål.

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Send tilbud

×

Send tilbud

×